mhistory.net

Bohaterów prawdziwych poznaje się…

Janusz Korczak był polsko-żydowskim lekarzem, pisarzem, pedagogiem, działaczem społecznym, jak również teoretykiem wychowania. Uznaje się go za pioniera działań na rzecz praw dzieci.
Podczas II Wojny Światowej Korczak mieszkał w okupowanej Warszawie, gdzie z dumą nosił polski mundur wojskowy. Jego Dom Sierot, czyli schronienie dla osieroconych dzieci żydowskich, został przeniesiony przez Niemców do getta warszawskiego. W sierpniu 1942 roku dzieci i opiekunowie, w tym Korczak, zostali poprowadzeni do niemieckiego obozu zagłady w Treblince i tam zamordowani. Janusz Korczak pozostał ze swoimi wychowankami mimo faktu, że wcześniej polscy przyjaciele oferowali mu możliwość ucieczki z getta.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Do you like the article?

There will be more if we can pay their authors for them. We try to provide our readers with interesting, quality-conscious texts and do not bother you with advertisements.

We will be very pleased if you decide to donate 1$ for the development of the service. Your support is very important to us and essential to pass on to the younger generations how beautiful history is. Thank you.

Cytat pochodzi z książki Korczaka “Król Maciuś Pierwszy”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.